Skip to content

Palvelut

Suunnittelupalvelut

Desea Engineering Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia suunnittelupalveluita teollisuudelle.

Erikoisalojamme ovat:

 • Palavien nesteiden terminaalit, kemikaaliterminaalit
  • Varastosäiliöt
  • Junapurkuasemat
  • Laivalastauslaitteet
  • Pumppaamot
  • Prosessit
  • Tilaluokitukset
  • Putkisillat yms. teräsrakenteet
 • Teollisuusputkistot
  • 3D-mallinnus
  • Isometrit
  • Tasopiirustukset
  • Materiaaliluettelot
  • Lujuuslaskelmat
 • Painelaiteet
  • 3D-mallinnus
  • Lujuuslaskelmat
  • Valmistusdokumentaatio
 • Koneet ja laitteet
  • 3D-mallinnus
  • Valmistusdokumentaatio
 • Teräsrakenteet
  • 3D-mallinnus
  • Lujuuslaskenta
  • Valmistusdokumentaatio

Tekniset selvitykset

Laadimme erilaisia teknisiä selvityksiä ja niihin pohjautuvia dokumentaatioita kuten:

 • Turvallisuusselvitykset
 • Sisäiset pelastussuunnitelmat
 • Räjähdyssuojausasiakirjat
 • Tilaluokitukset

Asiantuntijapalvelut

Vahvan ammattitaitomme ansiosta meillä on mahdollista tarjota myös erikoisosaamista vaativia palveluita kuten:

 • Asennusvalvonta
 • Projektinjohto
 • Mittatarkastukset
 • Tekninen konsultointi
 • Hitsauskoordinointi
 • PED-moduulien mukaisten dokumentaatioiden laadinta

3D-mallinnus

Sähköisen materiaalin osuuden yhä kasvaessa markkinoinnissa on kysyntä selkeästi lisääntynyt olemassa olevien tuotteiden mallinnuksesta. Tähän kysyntään vastaamme tarjoamalla asiakkaillemme mm. seuraavia palveluita:

 • Yleinen 3D-mallinnus asiakkaan laitteista tai rakenteista
 • Mallien visualisointi esim. esitemateriaaliksi
 • Mittapiirustusten laadinta
Soita: 040-548 7005 tai jätä soittopyyntö